Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Türk PDR-DER’den ne kadar destek alıyoruz?

Türk PDR-DER’den ne kadar destek alıyoruz?

pdr derneği

Psikolojik danışma hizmetleri farklı kurumlarda da verilebilen hizmetler olsa da ülkemizde ağırlıklı olarak okul sisteminde verilmektedir. Türkiye’deki psikolojik danışmanların çok büyük bir kısmı okul sisteminde çalışmaktadır ve onlardan genellikle PDR hizmetleri kapsamında eğitsel rehberlik çalışmaları ile mesleki rehberlik çalışmaları yapmaları beklenmektedir. Ankara’daki ilçelerde bulunan RAM’lar aracılığıyla 141 psikolojik danışmana araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket yollanmıştır.

Sorulan bir soruda, psikolojik danışmanların desteğe ya da bilgiye gereksinim duyduklarında bu bilgiyi nerelerden yardım alarak karşılamakta olduklarıyla ilgilidir.

Psikolojik danışmanların en fazla destek aldığı kaynaklar internet (%76) ve mesleki rehberlikle ilgili yayınlar (%70) olarak görülmektedir. Diğer kaynaklar ise RAM (%37), üniversitelerin web sayfaları (%36), Türkiye İş Kurumu (%36), meslektaşlar (%36), ÖSYM’nin yayınları ve web sayfası (%32), bazı mesleki dernekler (%23) ve Türk PDR-DER (%6) biçiminde sınıflanmaktadır. Bu sonuçlara göre internet ve yayınlar en fazla yararlanılan kaynaklar olarak görülmektedir. Yayınlar ve internet aracılığı ile bilgilere kolay ulaşılması bir gerekçe olabilir. Yine de internetteki bilgilerin denetimsiz olduğu dikkate alındığında bu durum dikkat çekicidir. Bu noktada daha kontrollü ve güvenilir mesleki rehberlik web sayfalarının hazırlanmasının gerekliliği akla gelmektedir. Türk PDR-DER’in mesleki rehberlikle ilgili en az yararlanılan kurum olması dernek aracılığı ile bazı seminerlerin verilmesi ya da mesleki rehberlikle ilgili çalışmaların desteklenmesinin anlamlı olacağını düşündürtmektedir.

Türk PDR-DER hangi amaçla kuruldu?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur.

F. Korkut / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 32 [2007] 187-197

Türk PDR-DER’den ne kadar destek alıyoruz? YAPILAN YORUMLAR