Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Sağlık Kuruluşuna Yönlendirme Formu

Sağlık Kuruluşuna Yönlendirme Formu

KULLANIM AMACI: Sağlık kuruluşlarına öğrenci ya da herhangi bir öğretim kurumuna kayıtlı olmayan bireyleri yönlendirmek için kullanılan formdur. Daha önceden velinin herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ancak okul ya da rehberlik araştırma merkezi tarafından ihtiyaç duyulması halinde tıbbi inceleme yapılması için yönlendirme amaçlı kullanılır.

KİMLER KULLANIR? Okul ve kurumlarda görev yapan rehberlik öğretmenleri tarafından kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Form, kapalı zarf içerisinde gönderilir.
2. Birey ile ilgili bilgiler eksiksiz olarak doldurulur.
3. Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu ya da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dürtüsellik Gözlem
Formu doldurulmuş ise bu forma eklenir.
4. Öğrenci velisine konuyla ilgili açıklama yapılır. Öğrencinin tanı alması halinde okulda alınacak tedbirler ile ilgili
bilgi verilir.
5. Yönlendirme sonrasında bireyin sağlık kuruluşu süreci takip edilir.
6. Bir örneği öğrencinin dosyasında saklanır.

Sağlık Kuruluşuna Yönlendirme Formu BENZER İÇERİKLER
Sağlık Kuruluşuna Yönlendirme Formu YAPILAN YORUMLAR