Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Psikolojik Danışmada Etik Kural: Bilgilendirilmiş Onay Formu

Psikolojik Danışmada Etik Kural: Bilgilendirilmiş Onay Formu

  • Ana Sayfa
  • MAKALE
  • Psikolojik Danışmada Etik Kural: Bilgilendirilmiş Onay Formu
bilgilendirilmiş onay formu

Psikolojik danışmaya başlamadan önce danışan ile mutlaka ön görüşme yapılmalıdır.

Ön Görüşme Süreci: Ön görüşme sürecinde danışan ile tanışılır. Danışana psikolojik danışma süreci, kuralları, psikolojik danışmanın ve danışanın  temel hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler verilir. Psikolojik danışmanın sözel olarak açıklandığı bu süreç bilgisi, yazılı olarak hazırlanmış “Bilgilendirilmiş Onay Formu”nda da bulunur.

Bilgilendirilmiş Onay Formu’nu kullanmak “etik” bir kuraldır. Psikolojik danışmanlar, danışanlara psikolojik danışmanın amaçları, sağlanan hizmetlerin niteliği, yapılacak danışmanın yarar ve riskleri, psikolojik danışmanın süresi, gizlilik derecesi, ücreti, kuralları vb. gibi süreç hakkında bilgi vermelidirler. Psikolojik danışma süreci ile ilgili olarak danışan sözel ve yazılı olarak bilgilendirilir. Bu bilgiler ışığında, psikolojik danışmaya başlayıp başlamama konusundaki son karar danışana aittir.

Eğer danışan, elde ettiği bilgiler çerçevesinde danışma yardımını almaya karar verirse, istekli ve gönüllü olursa, danışanın hem sözel hem de yazılı olarak onayı alınır. Danışan henüz reşit olmamışsa, kendi kararını verebilecek yaşta değilse; velisinin/velayet sahibinin onayı alınır. (Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği-2004)

Psikolojik danışma süreci ile ilgili olarak danışanın/danışanların sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmesi, psikolojik danışma sürecine ilişkin bir anlayış ve farkındalık kazandırır.

Bilgilendirilmiş Onay Formu’nu İndirmek İçin Tıklayınız. Bilgilendirilmiş Onay Formu

Kaynak: Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı

Psikolojik Danışmada Etik Kural: Bilgilendirilmiş Onay Formu YAPILAN YORUMLAR