Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Ucuz bir danışma yöntemi olarak bibliyoterapi

Ucuz bir danışma yöntemi olarak bibliyoterapi

  • Ana Sayfa
  • MAKALE
  • Ucuz bir danışma yöntemi olarak bibliyoterapi
bibliyoterapi

En temel ve en kısa tanımıyla bibliyoterapi “doğru zamanda, doğru bireyle doğru kitabı buluşturmaktır.” Bir başka tanıma göre ise “insanların kimi temel gereksinimlerini tanıyıp doyum sağlama ve iyileşmelerinde onlara yardımcı olabilmesi için kitaplardan yararlanma sürecine bibliyoterapi denir”. Bu kavram dilimize uyarlamış ve “bibliyoterapi” yerine “okuma ile sağaltım” da denilmiştir. Bibliyoterapi bireyin sahip olduğu yanlış tutumları değiştirmek ve zayıf olan motivasyonunu güçlendirmek için belli danışan gruplarına makale, broşür, kitap okuma ödevlerinin verilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bibliyoterapi, el kitabı destekli bibliyoterapi, psikolojik danışman destekli bibliyoterapi, telefon destekli bibliyoterapi ve kitap reçeteleri yazma gibi uygulamalar yeni türlere örnek olarak sayılabilir. Bu terapiler bilimsel olarak da test edilmiş, etkinlikleri araştırılmış ve yararlı olabilecekleri belirtilmiştir. Bu yöntemler özellikle İngiltere ve Avustralya’da popüler olup, hükümet ve sağlık birimlerince de desteklenmektedir.

Bibliyoterapi kelimesi ilk defa Amerika Birleşik Devletlerinde Birlik Mezhebi (Unitarian Church) rahiplerinden Samuel Crother tarafından 1916’da kullanılmış ve “sorunları olan insanların bir kitap etrafında toplanmasıyla yapılan bir tedavi” olarak tanımlamıştır.

Bibliyoterapi; Ucuz, çabuk ve terapide görüşmeye gelmek istemeyen danışanlara birebir

Diğer danışma yöntemleriyle karşılaştırıldığında BT’nin hem uygulayıcıya hem de danışana pek çok kolaylıklar sağladığı ve bu nedenle tercih edildiği görülmektedir. BT’nin üstünlükleri ve sağladığı avantajlar birçok kişi tarafından dile getirilmiştir. BT’nin herkes tarafından kolayca ulaşılabilir, çabuk ve ucuz olması, danışanın hayatına fazla müdahale etmemesi, danışanların etkilenme riskinin olmaması, geleneksel terapide görüşmeye gelmede isteksizliğin bu yöntemde olmaması ve tedavi zamanını kısaltması gibi sebeplerden dolayı tercih edilebileceğini belirtmiştir. Benzer şekilde BT’nin kullanım avantajları aras­ında psikolojik tedavi maliyetlerini düşürmesi, psikolojik danışmanın uygun zamanına göre bekleme süresini ortadan kaldırması ve tedavi için yolculuk yapmayı gerektirmemesi de sayılmaktadır. BT danışana kendi hızında ilerlemesi, kendine güven ve bağımsızlık duygusunu arttırması nedenleriyle de tercih sebebi olmaktadır.

Mahkumlara yönelik bibliyoretapi

Kohutek (1983) ABD’de üst düzey güvenlikli bir hapishanede yetişkin tutuklulara üç kitap önererek dört haftalık bir programla BT’nin etkinliğini araştırmıştır. Haftada bir defa mahkumlarla buluşarak okunan materyal hakkında sorularının olup olmadığı, açıklanmasını istedikleri yerler gibi konular hakkında görüşme yapmıştır. Sonuçta BT’nin mahkumların benlik imajlarında olumlu artış sağladığı, duygusal kontrollerini güçlendirdiği ve bunun uzun süre korunduğu görülmüştür.

Hastanede biliyoterapi

Higgins, McKevitt ve Wolfe (2005) tarafından yapılan bir uygulamada, Londra’da felçli hastaların rehabilitasyonlarının yapıldığı bir hastanede, gönüllü bir kuruluşun üyeleri tarafıdan yatan hastaları eğlendirmek, duygusal destek sağlamak ve tedaviye cevap vermelerini desteklemek amacı ile okumalar yapılmıştır. Sonuçlar, rekreasyon amaçlı kitap okumaların hastalara eğlence ve uyarılma sağladığını, hastaların kendilerini daha iyi hissettiğini hastaneye uyumlarını kolaylaştırdığını, hastaların duygusal, psikolojik ve ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığını ve rehabilitasyon biriminin etkinliğini arttırdığını göstermiştir. Bibliyoterapi terör saldırıları, doğal afetler ya da salgın hastalıklar gibi toplumun tümünü ilgilendiren vatandaşlarda kaygı, korku ve toplu stres yaratan durumlara karşı da bilgilendirme işlevini yerine getirerek önleyici ve kuruyucu bir yöntem olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Peki, okuma oranı düşük olan bir ülkede bibliyoterapi ne kadar uygun bir yöntemdir, Okuma oranı düşük olan ülkemizde bibliyoterapi ne kadar uygun yazımızı okuyabilirsiniz.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
2010, 4 (33), 46-56

Ucuz bir danışma yöntemi olarak bibliyoterapi YAPILAN YORUMLAR