Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu

Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu

KULLANIM AMACI: Bu form okul ortamında okuma, yazma, matematik ve/veya motor becerilerini kazanmakta güçlük yaşayan öğrencilerin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sürecinde kullanılır. Değerlendirme ihtiyacı hissedilen başka durumlar olduğu düşünülüyorsa, bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeden önce bağlı bulunulan rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilmesi uygun olabilir. Özellikle erken yaşta yapılan tanılama, ÖÖG olan öğrencilerin bireysel destek alabilmelerini sağlamakta böylece bu öğrenciler akademik olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde gelişim gösterebilmektedirler.

KİMLER KULLANIR? ÖÖG Gözlem Formu sınıf öğretmeni, veli ve rehberlik öğretmenin işbirliğiyle doldurulur. Bu durum öğrenci hakkında daha geniş ve güvenilir veriler elde edilmesine katkıda bulunur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Bu formdaki gözlemler sonucunda elde edilen veriler; rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni veya veli tarafından hiçbir şekilde tanılama amacıyla kullanılamaz.
2- Maddeler işaretlenirken her bir özelliğin öğrencide birçok kere gözlemlenmiş olmasına dikkat edilir. Tek seferlik gözleme dayalı işaretleme yapılmaz.
3- ÖÖG çoğunlukla 1.sınıfların okuma-yazmaya geçtikleri 2.yarıyılında; okuma, yazma, matematik veya motor becerilerde yaşıtlarından belirgin ölçüde geri durumda görünen öğrencilerde fark edilebilecek bir öğrenme sorunudur. Bu sebeple bu formun uygulanması en erken 1. sınıfın 2. yarıyılında, tercihen 2. sınıfta yapılmalıdır. Daha üst sınıflarda tanılaması yapılmamış ama ÖÖG şüphesi varsa bu form 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için de doldurulabilir.
4- ÖÖG kendi içinde disleksi (okuma), disgrafi (yazma), diskalkuli (matematik) ve dispraksi (motor beceriler) olarak alt türlere ayrılmaktadır. Değerlendirme yapılırken, adına form doldurulan öğrencinin okuma, yazma ya da matematik alanlarındaki gözlemler ayrı ayrı değerlendirilir ve bu alanların en az birinden yüksek işaretleme söz konusu olduğunda sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
5- Motor beceriler ve dil gelişimi ile ilgili gözlemler okuma, yazma ve matematik alanlarıyla birlikte değerlendirilmeli ve aileden okul öncesi motor beceri gelişimiyle ilgili bilgi alınmalıdır. Dil gelişimi ve motor gelişim diğer öğrenme güçlüğü alanları olan okuma-yazma ve matematik öğrenme alanlarıyla karşılıklı bir etkileşim içindedir ve birbirlerine eşlik edebilir.
6- Bir örneği öğrencinin dosyasında saklanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu BENZER İÇERİKLER
Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu YAPILAN YORUMLAR