Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Olumlu Benlik Kavramı ile Akademik Başarı Arasındaki Güçlü İlişki

Olumlu Benlik Kavramı ile Akademik Başarı Arasındaki Güçlü İlişki

  • Ana Sayfa
  • MAKALE
  • Olumlu Benlik Kavramı ile Akademik Başarı Arasındaki Güçlü İlişki

Olumlu Benlik Kavramı İle Akademik Başarı Arasında Güçlü İlişki Vardır

Okulda başarıyı etkileyen etmenlerden biri de, akademik benlik kavramıdır. Başarı konusunda özgüven yitimine uğrayan öğrenciler, yetenekleri olsa bile başarısız olurlar. Olumlu benlik kavramı ile akademik başarı arasında güçlü bir ilişki olduğu pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Fittz, benlik kavramının düzeyi yüksek olan bireylerin, bilişsel kaynaklan daha yeterli bir biçimde kullandıklarını savunmaktadır.

Benlik saygısı düşük olan öğrencilerin, benlik saygısı yüksek olan öğrencilere göre bilişsel etkinliklere katılmada daha isteksiz oldukları ileri sürülmektedir. Aynı zamanda bu öğrenciler, öğrenmek için çaba sarf etmemekte ve yeterli sebat göstermemektedirler. Ayrıca, bunlar başarıda önemli rol oynayan öğrenme stratejilerini kullanmada yaratıcı değildirler ve öğrenme sürecinde kendini izleme davranışına daha az sahiptirler. Belli bir derste başarılı olma gücüne güvenen öğrenciler ise, bunu en iyi biçimde yapma çabasındadırlar.

Bloom okuldaki ba­şarının, öğrencinin benlik kavramı ile özsaygısını olumlu yönde etkilediğini savunmaktadır. Öğrenciler, akademik çalışmalarda başarılı olabileceklerine
inandıklarında güçlü, üretken ve ısrarcı olmakta; çalışma stratejilerini daha çok kullanmaktadırlar. Eldeki araştırmalar akademik başarı ve çeşitli çalışma stratejileri arasında olumlu ve güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Çalışmaya güdülenmede başarılı stratejiler

Sistematik çalışma alışkanlıklarını esas alan eğitimin, akademik başarıyı geliştirdiğine ilişkin araştırma sonuçları vardır. Çalışma alışkanlıkları; uygun çalışma ortamı, kendini yönlendirme, zaman ve stres yönetimi, etkin dinleme, okuma yeterliği, not tutma ve yazma gibi becerileri gerektirir.

Araştırmalar, kendini yönlendirmenin ruhsal durum yönetiminin ve kendini izlemenin çalışmaya güdülenmede başarılı stratejiler olduğunu göstermektedir. Çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi, her eğitim basamağında ele alınmalıdır. Çalışma alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik programlara ihtiyaç vardır.Çünkü öğretmenlerin, konu ile ilgili en etkili stratejiyi öğretmeleri, öğrencilerin başarısını artırmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Güzin SUBAŞI
Gazi Üniversitesi

Olumlu Benlik Kavramı ile Akademik Başarı Arasındaki Güçlü İlişki YAPILAN YORUMLAR