Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Okullarda Destek Eğitim Odası Açma Kılavuzu

Ankara Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzdur.

Kaynaştırma eğitimi; özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitimlerini sürdürmeleri esasına dayanır.
Okullarda sunulacak destek eğitim hizmetleri öğrencinin kaynaştırma uygulamalarına katılımını ve
başarısını arttırıcı hizmetlerdir.
Kaynaştırma uygulaması yapan okullarda en etkili destek eğitim hizmeti “destek eğitim odasıdır”.
Destek eğitim odası uygulamasında öğrenci performans düzeyine göre bazı derslerde sınıf ortamında
kalır. Gereksinim duyduğu belirlenen derslerde ise destek eğitim odasında ya da sınıf içinde eğitim alır.
Sınıf içinde sunulan eğitimde öğrenci, ders öğretmeni ile birlikte çalışan özel eğitim öğretmeni veya
yardımcı öğretmenden destek alır.
Okul BEP geliştirme birimi tarafından destek eğitimden yararlanacak özel gereksinimli öğrenciler
belirlendikten sonra, destek eğitim odası açılması iş ve işlemlerinde zorluklar yaşanmaktadır. “Destek
eğitim odası nasıl açılacak? Hangi adımlar takip edilecek? Destek eğitim hizmeti kimin tarafından
verilecek? Nasıl ücretlendirilecek?” gibi soruların cevaplanması gerekmektedir. Bu kılavuz ile ilçemiz
uygulamalarından yola çıkarak, destek eğitim odası açacak okullara rehberlik etmek amaçlanmıştır.
Destek eğitim odalarının yaygınlaştırılmasında emeği geçen ilçemiz yöneticilerine, okul müdürlerine,
rehber öğretmenlere ve kurumumuz personeline teşekkür ederiz.
Yazarlar
Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ANKARA – 2014

Hazırlayanlar:
Elif ÇORUHLU
Gülhan ERSOY
Mediha YÜKSEK

Okullarda Destek Eğitim Odası Açma Kılavuzu YAPILAN YORUMLAR