Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
PDR yerine Okul Danışmanlığı Lisans Programı

PDR yerine Okul Danışmanlığı Lisans Programı

  • Ana Sayfa
  • MAKALE
  • PDR yerine Okul Danışmanlığı Lisans Programı
okul danışmanlığı

Ülkemizde, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki ilk lisans programı, 1965-1966 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde “Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü” adıyla kurulmuştur. 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle psikolojik danışma ve rehberlik alanında personel yetiştirmek üzere birçok üniversitede “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı” altında lisans düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik programları başlatılmıştır.

Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarının daha çok okul psikolojik danışmanı personeli yetiştirmeye çalıştığı söylenebilir.  Söz konusu eğitim programlarının, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitli dallarında uzmanlık eğitimi vermek yerine daha genel bir eğitim verdikleri bilinen bir olgudur. Oysa, psikolojik danışma ve rehberlik alanı bugün, okul danışmanlığından başka, toplum danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı, evlilik ve aile danışmanlığı, meslek danışmanlığı ve istihdam danışmanlığı gibi dalları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Ancak, psikolojik danışma ve rehberliğin hangi dalında uzmanlık eğitimi verilirse verilsin, psikolojik danışma ve rehberlik alanında genel olarak bir formasyon kazandırılması esastır.

Psikolojik danışma ve rehberlik programları lisans düzeyinde eleman yetiştirmeye devam etmektedir.Ülkemizde lisans düzeyindeki psikolojik danışman eğitiminin daha çok okul danışmanlığı dalında odaklanması gerektiği konusunda bir uzlaşı olduğu söylenebilir. Sekiz yarıyıldan oluşan okul danışmanlığı eğitimi programı 140-150 kredilik bir program olarak yeniden düzenlenebilir. Beşinci yarıyıldan başlamak üzere programa birtakım seçmeli dersler konularak öğrencilerin kendi yönelimlerine göre “ilköğretimde psikolojik danışma ve rehberlik” ya da “ortaöğretimde psikolojik danışma ve rehberlik” üzerinde yoğunlaşmaları sağlanabilir. Böylece, okul danışmanlığı programı iki dalda eğitim verecek şekilde yapılandırılabilir. Ancak, öncelikli okul psikolojik danışmanının yeterliklerinin belirlenmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı işveren bir kurum olarak, okul psikolojik danışmanlarının yeterliklerini (danışmanlık becerileri) belirler. Yüksek Öğretim Kurulu (üniversiteler), psikolojik danışman adaylarına Bakanlığın belirlediği yeterlikleri kazandırmak için uygun eğitim programlarını hazırlar, yürütür ve denetler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ise, psikolojik danışman yeterliklerinin belirlenmesi; psikolojik danışman eğitimi programlarının hazırlanması; yürütülmesi ve denetlenmesi konularında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’na öneriler sunar.

Psikolojik Danışman Eğitiminde Akreditasyonun Gereği ve Bir Model Önerisi (Süleyman Doğan)

PDR yerine Okul Danışmanlığı Lisans Programı YAPILAN YORUMLAR