Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Öğrenme Stilleri Envanteri

Öğrenme Stilleri Envanteri

Üç çeşit öğrenme stilleri vardır: görsel, işitsel, kinestetik (dokunsal).

Kuşkusuz, her insanın görsel, işitsel, dokunsal öğrenme stillerinden sadece birine sahip olması gerekmez. Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere, ikisine ya da üçüne sahip olunabilir.

Her öğrencinin en iyi öğrendiği yol, onun öğrenme stilidir.

1.Görsel Ağırlıklı Öğrenenler: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.

2.İşitsel Ağırlıklı Öğrenenler:  İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.

3.Dokunsal / Kinestetik Ağırlıklı Öğrenenler: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar.

Öğrenme stilleri envanteri uyguladıktan sonra öğrencilerde kalıcılığı sağlamak için broşür dağıtımı gerçekleştirebilirsiniz. İlgili broşür dosyasını indirmek için tıklayınız.

Öğrenme Stilleri Envanteri BENZER İÇERİKLER
Öğrenme Stilleri Envanteri YAPILAN YORUMLAR