Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Öğrenme Stilleri Broşürü

Öğrenme Stilleri Broşürü

Öğrenme stilleri envanteri uygulandıktan sonra veya öğrenme stilleri sunumuna yönelik çalışma yapıldıktan sonra çalışmaların kalıcılığını sağlamak için dosyada bulunan Öğrenme Stilleri Broşürü her öğrenciye dağıtılabilir.

İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. Ancak her insan bu bilgi edinme yollarından birini baskın olarak kullanmaktadır.

Her öğrencinin kendine özgü yapısı, yetenekleri, ilgi alanları, karakter özellikleri, alışkanlıkları, hayata bakış açıları ve bilgiyi işleyiş tarzı vardır. Bu farklılıklar öğrencilerin öğrenme süreçlerini doğrudan etkiler.

Öğrenme stili, bir şeyi yaparken ne kadar zeki olduğunuz ya da hangi becerilerle konuyu öğrendiğinizle ilgili değildir. Bir şeyi yaparken ve yeni bir bilgiyi öğrenirken beyninizin nasıl daha etkili bir şekilde çalıştığı ile ilgilidir.
Bir başka deyişle, öğrenenlerin, ‘ne öğrendikleri’ ile ilgili değil, ‘nasıl öğrenmeyi’ tercih ettikleri ile ilgilidir.

Üç çeşit öğrenme stili vardır: görsel, işitsel, kinestetik (dokunsal).

Kuşkusuz, her insanın görsel, işitsel, dokunsal öğrenme stillerinden sadece birine sahip olması gerekmez. Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere, ikisine ya da üçüne sahip olunabilir.

Her öğrencinin en iyi öğrendiği yol, onun öğrenme stilidir.

Bu dosyada Öğrenme Stilleri Broşürü bulunmaktadır.

Öğrenme Stilleri Broşürü YAPILAN YORUMLAR