Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
bilgilendirilmiş onay formu

Değerler Eğitimi Uygulama Planı ve Etkinlik Örnekleri

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Genel açıklama:

  1. Sene başında özel gündem ile toplanan öğretmenler kurulu, KILAVUZ KİTAP-ÇERÇEVE PLANDA belirtilen değerlere göre aşağıda verilen örnek plana uygun bir şekilde OKUL YILLIK ÇALIŞMA PLANINI hazırlar, geliştirir ve uygular.
  2. Değerler okul genelinde tüm sınıflarda uygulanacak şekilde planlanır. Ancak ayın değerini sunmakla görevlendirilen sınıf/sınıflar planda belirtilir.
  3. Planda gösterilen yapılacak etkinliklere ilave olarak değerle ilgili değişik etkinlikler okul komisyonunca belirlenir ve plana ilave edilir.
  4. Kitapçığın ekinde yer alan etkinlik örnekleri uygulanabileceği gibi yeni etkinliklerde geliştirilir.
  5. Etkinliklerde yararlanılabilecek farklı kaynak ve kişiler komisyon tarafında plana eklenir.
  6. Okul yıllık çalışma planı tamamlandıktan sonra, okul komisyonunca imzalanır, okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra okul genelinde uygulanır.
Değerler Eğitimi Uygulama Planı ve Etkinlik Örnekleri YAPILAN YORUMLAR