Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Çocuk İhmalini Önlemek Elimizde!

Çocuk İhmalini Önlemek Elimizde!

Çocuğa Yönelik İhmal

Çocuğa yönelik ihmal, ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin; çocuğun yiyecek, barınma, tıbbi bakım, ilgi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaması, bakım yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.

1-Fiziksel ihmal: Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamasıdır. Yiyecek vermemek, temizliğine dikkat etmemek, hava şartlarına uygun kıyafet giydirmemek, doktora götürmemek, fiziksel ihmal örnekleridir.

2-Psikolojik ihmal: Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin, çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaması, çocuğu ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve bakımdan mahrum bırakmasıdır. Çocuklar, sağlıklı bir ruhsal gelişim için korunmaya, değer ve ilgi görmeye, güven duymaya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçların yeterli ölçüde ve tutarlı bir şekilde karşılanmaması, psikolojik ihmaldir.

Bir Çocuğun İhmal Edildiğini Nasıl Anlarız?

 • Okuldan sık sık uzak kalıyorsa,
 • Yemek ve para için dilencilik yapıyor veya çalıyorsa,
 • İhtiyacı olan doktordan mahrum kalıyorsa,
 • Sürekli pis giyiniyor ve kötü kokuyorsa,
 • Vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse,
 • Kendi kendine zarar veriyorsa,
 • Alkol ve diğer uyuşturucuları kullanıyorsa,
 • Evinde ona bakan kimse bulunmadığını belirtiyorsa çocuğun ihmale maruz kaldığını düşünebiliriz.

İhmalin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

 • Yalnızlık, güvensizlik ve korunmasızlık hissi
 • Öğrenme güçlüğü
 • Davranış problemleri
 • Yaşıtlarıyla ve çevreyle iletişimde başarısızlık
 • Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri
 • İlgi görebilmek için sağlık problemi yaratma eğilimi, fiziksel şikayetler
 • Gelişim geriliği
 • Yemek istifleme alışkanlığı
 • Eşya ve madde bağımlılığı

Çocukluğunda İhmale Maruz Kalmış Bireylerde Gelecekte Şu Etkiler Gözlemlenebilir

 • Topluma ve kendine güven eksikliği
 • Kendine zarar verme ve intihar eğilimi
 • Depresyon
 • Duygularını yönetmede ve sosyal ilişkilerde zorlanma
 • Şiddet eğilimi
 • Bağımlılıklara yatkınlık ( alkol, madde, kumar, alışveriş vb gibi)

Çocuk İhmali Olasılığını Artıran Nedenler Nelerdir?

 • Eğitim eksikliği, gelenekler, tabular, erkek egemen sistem
 • Yetersiz sosyo-ekonomik koşullar
 • Yetersiz sosyal destek
 • Şiddet uygulamalarını destekleyen veya hoş gören inançlar
 • Uygunsuz kişilerin örnek alınması
 • Ebeveyn veya bakıcıların geçmişte görmüş oldukları kötü muamele
 • Ebeveyn veya bakıcıların madde bağımlılığı
 • Ebeveyn veya bakıcıların çocuk gelişimi ile ilgili yetersiz bilgileri
 • Ebeveynlerin çok genç yaşta anne-baba olmaları
 • Ebeveynlerin aile içi şiddet yaşıyor olmaları
 • Ailelerdeki yüksek günlük stres düzeyi

En Çok Hangi Çocuklar İhmale Maruz Kalır?

 • 0-3 yaş arası çocuklar
 • Hasta veya özürlü çocuklar
 • Kız çocukları

İhmali ihbar ederken göz önüne alınması gereken durumlar nelerdir?

Ebeveynlerin çocuğa karşı yetersiz ilgisi, davranışları ve kayıtsızlıkları ihmalden ziyade fakirlikten mi kaynaklanıyor?
Bu davranış veya kayıtsızlıklar kasıtlı olarak mı yapılıyor?

Kaynak: Morçatı

Çocuk İhmalini Önlemek Elimizde! YAPILAN YORUMLAR