Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Çalışma Davranışları Değerlendirme Envanteri

Çalışma Davranışları Değerlendirme Envanteri

Amacı: Öğrencilerin çalışma davranışlarıyla ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek ve tespit edilen yanlış davranışları değiştirmek amacıyla uygulanır.

Kimlere uygulanır?: İlkokul 4.sınıf, 5, 6, 7, 8. Sınıf ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere uygulanır.

Kimler Uygulayabilir Ve Nasıl Uygulanır?: Psikolojik danışmanlar ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanabilir. Ölçek öğrencilere verilerek açıklama doğrultusunda doldurmaları istenir.

Çalışma Davranışları Değerlendirme  Envanteri Nasıl değerlendirilir ve yorumlanır?: Ölçek uygulandıktan sonra cevap anahtarı doğrultusunda cevaplar kontrol edilir. Cevap anahtarına uygun olarak işaretlenmeyen sorular o bölümden alınan puanı belirler. İşaretlenen cevaplarla cevap anahtarında çakışmayan cevaplar 1 puan alır. Alınan puana göre öğrencileri destekleyecek çalışmalar yapılır.

Çalışma Davranışları Değerlendirme Envanteri BENZER İÇERİKLER
Çalışma Davranışları Değerlendirme Envanteri YAPILAN YORUMLAR