Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Bireysel Gelişim Raporu

Bireysel Gelişim Raporu

KULLANIM AMACI: Öğrencinin bireysel gelişiminin takibinde, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nca yeniden incelenmesi
talep edildiğinde ya da öğrenci bir özel eğitim kurumundan destek alıyorsa ve öğrenci velisinin rapor
süresi sonunda yeniden RAM’da eğitsel değerlendirme talep etmesi durumunda RAM’a göndermek amacıyla
kullanılır.
KİM KULLANIR? Bu form sınıf öğretmeni/sınıf rehberlik öğretmeni tarafından, BEP Geliştirme Birimi, derse ve
destek eğitimine giren öğretmenlerden gerekli bilgileri alınarak doldurulur.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1. Genel bilgiler bölümü okul idaresi tarafından doldurulacaktır:
2. Öğrenciye ilişkin çalışmalar bölümünde; eğitim öğretim süreci içinde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılacaktır.
3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ilgili çalışmalara yönelik istenen bilgiler doldurulurken öğrencinin
BEP’i dikkate alınmalıdır.
4. Destek eğitim bilgileri sadece kaynaştırma öğrencileri için doldurulacaktır.
5. Destek eğitim bilgileri bölümünde destek eğitim odasında görev alan öğretmenleri tarafından eğitimin öğrenciye
sağladığı yararlara ilişkin görüşleri ayrı ayrı doldurulacaktır.
6. Bu form doldurulduktan sonra okul idaresi tarafından Döküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden RAM’a gönderilecektir.
Ayrıca posta veya veli aracılığıyla da kapalı zarf içinde gönderilebilir.
7. Bu formun bir örneği rehber öğretmen tarafından öğrencinin dosyasında saklanacaktır.

Bireysel Gelişim Raporu BENZER İÇERİKLER
Bireysel Gelişim Raporu YAPILAN YORUMLAR