Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Aile Bilgi Formu

AİLE BİLGİ FORMU

KULLANIM AMACI: Aile Bilgi Formu Öğrenci ve aileyle yapılacak çalışmaları şekillendirmek için öğrenci velisiyle yapılacak ilk
görüşmeden Aile Bilgi Formu kullanılır. Her kademedeki öğrencinin velisiyle yapılan görüşmelerde kullanılabilir.
Bu formdan;
– Birey ve ailenin geçmişi ve şimdiki durumu,
– Öğrencinin hangi risk grubunda bulunduğu (engellilik durumu, ihmal, aile içi iletişimin niteliği, fiziksel sağlığı,
sosyo-ekonomik durum, tek ebeveynlilik, ebeveyn olmaması, okula ve öğretmenlere karşı tutumu, travmatik
yaşantı),
– Aile içi ilişkileri,
– Okula karşı tutumu,
– Genel fiziksel gelişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

AİLE BİLGİ FORMU KİMLER KULLANIR? Okul ve kurumlarda görev yapan rehberlik öğretmenleri tarafından kullanılır.

AİLE BİLGİ FORMU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1 Aileye görüşmeye çağrılma nedenleri hakkında bilgi verilir. Anne baba tutumları ve aile içi ilişkilerin çocuğun
yaşamındaki önemi anlatılarak soruların içtenlikle cevaplanması istenir.
2. Öğrenci tutum ve davranışı ile ilgili problemlerde aile-okul iş birliğinin önemi belirtilir. Görüşmeye konu olan
durumda ilerleme kaydedilebilmesi için aile, öğrenci ve okulun birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulanır.
3. Görüşme sonrasında edinilen bilgilere dayanarak aileye ebeveynlik becerilerini artırmaya yönelik ev ödevleri
verilebilir.
4. Yapılan görüşme “Aylık Görüşme Kayıt Çizelgesine” işlenerek, Yıl Sonu Çalışma Raporu için veri sağlanır.
5. Form, öğrencinin dosyasında saklanır.

Aile Bilgi Formu BENZER İÇERİKLER
Aile Bilgi Formu YAPILAN YORUMLAR