Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 PDR Hizmetleri İlkokul Çerçeve Planı

  • Ana Sayfa
  • Plan
  • 2017-2018 PDR Hizmetleri İlkokul Çerçeve Planı

2017-2018 PDR İlkokul Çerçeve Planı

1. 2017-2018 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İlkokul Çerçeve Planıdır. Bu plan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama Kitapçığı’ nda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak   hazırlanmıştır.

2. Milli Eğitim Bakanlığı; 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı için Genel düzeyde hedefleri “Bağımlılıkla Mücadele” ve “İhmal ve İstismardan Korunma” olarak açıklamıştır. Bu hedefler doğrultusunda, planlar içerisine konulan çalışmalar çıkartılamaz ancak uygulama tarihlerinde değişiklikler yapılabilir.

3. RPD Hizmetleri İl Danışma Komisyonu tarafından yerel düzeyde hedefler ………………………………………………………….. olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, planlar içerisine konulan çalışmalar çıkartılamaz ancak uygulama tarihlerinde değişiklikler yapılabilir.

4. Her okul RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından Genel ve Yerel Düzeyde belirlenen hedeflerden farklı iki hedef belirler ve bu doğrultuda RPD hizmetleri Planını hazırlar.

GENEL DÜZEYDE HEDEFLER: Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

  • Bağımlılıkla Mücadele
  • İhmal ve İstismardan Korunma

YEREL DÜZEYDE HEDEFLER: PDR Hizmetleri İl Danışma Komisyonları tarafından belirlenecektir.

  • Yerel Hedef 1
  • Yerel Hedef 2

ÖZEL DÜZEYDE HEDEFLER: Okul ve kurumlar tarafından belirlenecektir.

  • Özel Hedef 1
  • Özel Hedef 2

 

2017-2018 PDR Hizmetleri İlkokul Çerçeve Planı YAPILAN YORUMLAR